CERTYFIKATY / NAGRODY / WYRÓŻNIENIA
Znak Ekonomii Społecznej
„Zakup Prospołeczny”

 jest wyróżnieniem  działających w danym regionie podmiotów ekonomi społecznej. Gwarantuje o jakość i konkurencyjność ale co równie ważne daje klientom szansę nabywania produktów i usług ekonomii społecznej, a tym samym wspierania ważnych społecznych działań.
Znak Jakości Ekonomii
Społecznej i Solidarnej
 jest wyróżnienie dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem.


W regionalnym konkursie „lodołamacze 2018” otrzymaliśmy wyróżnienie w kategorii: „zdrowa firma” w związku z tym we wrześniu mieliśmy zaszczyt wziąć udział w uroczystej gali finałowej „lodołamacze 2018” w Warszawie.